Contact us

Cheung Kong School of Journalism and Communication.
Shantou University.
243, Da Xue Road, Shantou, Guangdong 515063, China.
Telephone & Fax: 86-754-8650 3518